Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZÁMĚR OBCE PETROVICE I. - pronajmout část přízemí budovy kulturního domu na adrese Petrovice I. čp. 40

Vloženo: 2. května

ZÁMĚR OBCE PETROVICE I.

 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů

Záměr obce Petrovice I. pronajmout část přízemí budovy kulturního domu „Pohostinství„ (viz příloha 1) na adrese Petrovice I. čp. 40, 286 01 p. Čáslav, na parcele st. 57 v k. ú. Petrovice I., a to za účelem provozování hostinské činnosti, nebo soukromého klubu v obci.

Kritéria hodnocení uchazečů a obsah písemné nabídky (žádosti):

  1. Kvalifikační způsobilost žadatele, identifikaci žadatele a popis způsobu užívání pronajatých prostor + informaci o provozní době.
  2. Bezdlužnost žadatele vůči obci Petrovice I.
  3. Nabízená výše měsíčního nájmu v korunách, ke které bude přihlíženo při výběru žadatele. Nejmenší nabízená částka je 500,- Kč.
  4. Další podmínky pronájmu a informace důležité z pohledu žadatele k uzavření smluvního vztahu.        

Součástí nabízeného nájmu nejsou poplatky za vodné, stočné, elektrickou energii, plyn a palivo na topení, které se nájemci účtují zvlášť na základě skutečného odběru. Nájemce si přihlásí u dodavatelů energií plynu a elektřiny odběr na svou osobu.

Podepsané písemné nabídky budou doručeny, na Obecní úřad v Petrovicích I. čp 55, 286 01, do 18. 5. 2022 do 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Petrovice I. bude nabídky hodnotit na svém následujícím veřejném zasedání.

Přílohy

Galerie