Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Záměr obce Petrovice I. pronajmou přízemí budovy Obecního úřadu čp. 55 k provozu prodejny potravin.

Vloženo: 30. června 2020

Platnost do: 16. července 2020

Obec Petrovice I. zveřejňuje záměr. Více v souboru v příloze zprávy.
ZÁMĚR OBCE PETROVICE I.
 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů
Záměr obce Petrovice I. pronajmout část přízemí budovy Obecního úřadu Petrovice I. „Prodejna a sklad„ na adrese Petrovice I. čp. 55, 286 01 p. Čáslav, na parcele st. 64 v k. ú. Petrovice I. za účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím v obci Petrovice I. od 1. 8. 2020.
Kritéria hodnocení uchazečů a obsah písemné nabídky (žádosti):
  1. Doložená kvalifikační způsobilost žadatele a identifikace žadatele
(Jméno, adresa, IČO, atd.)
  1. Jednoduchý popis služby v provozovně.
(otevírací doba, druhy zboží, atd.)  
  1. Bezdlužnost žadatele vůči obci Petrovice I.
  2. Nabízená výše měsíčního nájmu v korunách, ke které bude přihlíženo při výběru žadatele. Nejmenší nabízená částka je 500,- Kč měsíčně.    
Součástí nabízeného nájemného jsou poplatky za vodné, stočné, elektrickou energii a topení, které se nájemci neúčtují zvlášť.
Podepsané písemné nabídky budou doručeny, na Obecní úřad v Petrovicích I. čp 55, 286 01, do 15. 7. 2020 do 17:00 hodin.
Zastupitelstvo obce Petrovice I. bude nabídky hodnotit na svém následujícím veřejném zasedání.
Upozornění: Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovena zákonem o obcích (nejedná se o výběrové řízení) a je poskytnut prostor, aby se k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

Přílohy