Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

VÝZVA k podání nabídek - Zpevnění místní komunikace u domu čp. 101 v Petrovicích I.

Vloženo: 8. června

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Technický popis:

Místní komunikace obce Petrovice I., ležící na pozemku p. č. 1063 v k. ú. Petrovice I., bude ve své části, u domu čp. 101, zpevněna novým souvrstvím asfaltobetonu a potřebných podkladních štěrkových vrstev, které budou napojeny na stávající asfaltovou vozovku komunikace. Součástí realizace nového povrchu vozovky bude i dodávka a uložení opěrných betonových silničních obrubníků v místech vjezdu na pozemek domu čp. 101.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku činí: cca 160 tisíc Kč bez DPH.

Přílohy

Galerie