Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vloženo: 13. dubna

Platnost do: 31. května

9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), který vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“)

Přílohy