Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitestva obce Petrovice I.

Vloženo: 20. června 2018

Platnost do: 30. června 2020

Kdy: 27.6.2018 od 18:00 hodin, Kde: Obecní úřad v Petrovicích I. čp. 55, zasedací místnost v 1. patře
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 27. 6. 2018 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
Návrh programu:
1.      Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.      Smlouva o dílo na zpracování Návrhu územního plánu Obce Petrovice I. a jejích místních částí.
3.      Schválení ceny a prodeje stavebního dřeva soukromím osobám mimo obec Petrovice I.  
4.      Rozpočtové opatření č. 4
5.      Různé
6.      Diskuse