Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I

Vloženo: 3. prosince 2020

Která se uskuteční 10.12.2020 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Petrovice I. čp. 55 v zasedací místnosti v 1. patře. POZOR PLATÍ NOUZOVÝ STAV A VŠECHNA MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - ROUŠKY - DEZINFEKCE - ROZESTUPY

Současní zastupitelé obce Petrovice I.: Josef Jaruněk, Jan Červinka, Roman Malina, Miroslav Čepeš.
Nadpoloviční většina potřebná k přijetí usnesení jsou tři hlasy
 
Zastupitelstvo dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. nesmí v současném složení rozhodovat ve věcech uvedených v §84 odstavec 2. a §85, a to mimo rozpočtových opatřeních a pravidel rozpočtového pravozoria. 
 
Návrh programu:
1. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2. Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Petrovice I., dle zákona č. 250/2000 Sb.
3. Rozpočtová opatření
4. Dodatečná objednávka služby pořezu kulatiny od firmy M. Podaný (Paběnice).
5. Krátkodobý pronájem sálu KD na soukromou akci – Daniel Velát, 31. 12. 2020
6. Smlouva s ARRIVA VČ a.s. na veřejnou službu zajištění autobusové přepravy v roce 2021
7. Dodatek č. 17 smlouvy s AVE CZ na zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu v roce 2021
8. Přijetí finanční dotace Středočeského kraje na obnovu střechy O. Ú. Petrovice I. čp. 55
9. Různé
10. Diskuse

Přílohy