Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

POPLATKY za odběr vody z OV Petrovice I.

Vloženo: 15. března 2010

Poplatky za odběr vody z Obecního vodovodu Petrovice I. jsou vybírány čtvrtletně vždy po provedení pravidelného čtvrtletního odečtu. Poplatky je třeba hradit v úředních hodinách OÚ Petrovice I.účetní obce paní Haně Polákové. 

Občané obce Újezdec mají možnost hradit poplatky za odběr vody přímo při provádění odečtu pracovníkem Obce Petrovice I..

CENA vodného je stanovena dle platných právních předpisů a usnesení Zastupitelstva obce Petrovice I.. Změna ceny je oznamována na úřední desce OÚ Petrovice I. a je platná počínaje prvním odečtem vodoměrů po datu vyhlášení platnosti ceny.