Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Petrovice I. - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

  • Josef Jaruněk

Vloženo: 19. dubna

Platnost do: 28. května

Katastrální mapa bude k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Petrovice I, v zasedací místnosti, a to ve dnech od 17. 5. 2021 do 28. 5. 2021.

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Petrovice I podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2020-205 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Petrovice I, v místnosti k tomu určené, v období od 17.5.2021 do 28.5.2021, vždy v pracovních dnech dle rozpisu na vývěsce bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Petrovice I obce Petrovice I.

Do obnoveného katastrálního operátu lze po dohodě nahlédnout na Katastrálním pracovišti v Kutné Hoře v Po a St 9.00-16.00, Út a Čt 9.00-14.00. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Přílohy