Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Vloženo: 29. června 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA, PŘÍLOHA, VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FIN 2-12.

Přílohy