Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I

Vloženo: 6. dubna

Místo konání: Obec Petrovice I. – sál Kulturního domu Petrovice I. čp. 40 - hlavní vchod naproti požární nádrži (“Hořejšák“)  

Doba konání: 14. 4. 2021 od 18:00 hodin

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I

 

Obecní úřad Petrovice I. v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I, svolaného dosavadním starostou obce Josefem Jaruňkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Petrovice I. – sál Kulturního domu Petrovice I. čp. 40 - hlavní vchod naproti požární nádrži (“Hořejšák“)  

 

Doba konání: 14. 4. 2021 od 18:00 hodin

 

 • Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní starosta obce (§ 102 odst. 1 zákona o obcích)
 • Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce (§ 91 odst. 1 zákona o obcích; rada se v Petrovicích I. nevolí)

 

Program:

1) Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3) Návrh a schválení programu ustavujícího zasedání

4) Volba starosty a místostarosty:

 • určení počtu místostarostů
 • určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.a) zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty a místostarosty
 • volba starosty
 • volba místostarosty

5) Úřední hodiny starosty obce na OÚ Petrovice I., telefon starosty, cestovní příkazy, podpisové vzory.

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba členů kontrolního výboru

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

8) Návrh zřízení komisí: Kulturní, Pro občanské záležitosti, Pro lesní a vodní hospodářství, Jiné…

 • volba předsedy komisí
 • volba členů komisí
 • stanovení odměn členů komisí

9) Jubilea a výjimečné okamžiky občanů                                                     

10) Diskuse

Přílohy