Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

1.9.22

25.9.22

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

10.8.22

24.9.22

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby ČEZ el. vedení Újezdec

4.7.22

20.7.22

Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I., a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

15.6.22

25.9.22

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

13.4.22

31.5.22

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby

12.1.22

31.1.22

Honební společenstvo Petrovice I. - Pozvánka na valnou hromadu

20.12.21

13.1.22

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - Dodatečné volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.

Josef Jaruněk

20.12.21

9.1.22

Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Petrovice I a výzva k uplatnění stanovisek a připomínek dotčených orgánů

29.11.21

31.1.22

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

24.11.21

8.1.22

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky, na pozemku parc. č. 829/17, 829/4 v katastrálním území Hološiny, obec Petrovice I.

20.10.21

24.11.21

Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I., konané v den 8. ledna 2022. Informace o volebním obvodu, počtu členů zastupitelstva a potřebném množství podpisů na peticích.

15.10.21

9.1.22

Oznámení o konání dodatečných voleb do zastupitelstva obce Petrovice I.

13.10.21

8.1.22

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Josef Jaruněk

23.9.21

31.10.21

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

23.9.21

9.10.21

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

16.9.21

9.10.21

Veřejná stavební zakázka - "Obnova rybníka Kněžovka" rozhodnutí hodnotící komise

6.9.21

30.9.21

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

18.8.21

9.10.21

Nekonání mimořádných voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 18. září 2021 - Nepodání žádné kandidátní listiny

Josef Jaruněk

13.8.21

18.9.21

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení počtu členů okrskové volební komise

Josef Jaruněk

9.8.21

9.10.21