Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. konané 20. 3. 2021

21.12.20

1.2.21

Dražební vyhláška - Jan Šebesta, Hološiny p.č. 922/7

Josef Jaruněk

17.12.20

3.2.21

MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Obnova rybníka Kněžovka

3.12.20

8.1.21

MěÚ Kutná Hora - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - studna Hološiny

3.12.20

8.1.21

MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška - studny Agro Podlesí a.s. - Petrovice I.

30.11.20

10.1.21

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU A STAROSTY OBCE PETROVICE I.

18.10.20

6.11.20

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Petrovice I. a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

1.10.20

18.11.20

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

10.9.20

3.10.20

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

10.9.20

3.10.20

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

20.5.20

24.6.20

Seznam neznámých vlastníků pozemků v katastrech obce Petrovice I

15.4.20

30.6.20

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška

8.4.20

11.5.20

Dražební vyhláška - oznámení soudního exekutora o dražbě nemovitosti v k.ú. Senetín

27.3.20

20.5.20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

5.3.20

10.4.20

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při akci: UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55

2.3.20

31.12.20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

23.10.19

20.11.19

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

2.10.19

29.2.20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

2.10.19

18.11.19

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (seznam neznámých vlastníků)

16.9.19

17.10.19

Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zalesňování

9.9.19

31.10.19