Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

30.11.15

Celkové vyúčtování OV Petrovice I.

29.5.13

Celkové vyúčtování OV Petrovice I.

15.6.11

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cennových předpisů pro vodné a stočné

30.4.15

Celkové vyútování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné

8.4.14

Dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.

19.2.14

Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.

10.6.14

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce

25.10.19

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce

26.11.20

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce

19.5.17

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty

10.1.19

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Informace o zveřejňování dokumentů na úřední desce

23.10.17

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Návrh rozpočtu roku 2018

27.11.17

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - návrh rozpočtu 2016

20.11.15

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočet spolku na rok 2018

15.1.18

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018

20.11.18

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

17.7.18

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

29.6.20

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

25.5.20

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zveřejnění

20.5.19

Archiv