Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.

18.8.14

Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.

4.8.14

Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.

4.8.14

Záměr

31.7.14

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

15.7.14

MÚ Kutná Hora, registrační úřad - Oznámení

30.6.14

Seznam obcí podávající kandidátní listiny pro volby do OZ pověřenému obecnímu úřadu MÚ Kutná Hora

27.6.14

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015

24.6.14

Výsledky rozborů pitné vody OV Petrovice I.

17.6.14

Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - vydra říční a tchoř stepní

17.6.14

Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.

10.6.14

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období

10.6.14

Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - vyjímka

20.5.14

Nařízení státní veterinární správy

12.5.14

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

29.4.14

Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - oznámení o zahájení řízení

29.4.14

Informace vypouštění splaškových vod

16.4.14

Vybírání poplatků na OÚ Petrovice I.

16.4.14

Celkové vyútování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné

8.4.14

Oznámení pro podnikatele

27.3.14

Archiv