Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Celkové vyúčtování OV Petrovice I.

29.5.13

KPÚ Újezdec - informace

27.5.13

Nařízení Státní veterinární správy

27.5.13

Závěrečný účet DSO Zbraslavicko 2012

27.5.13

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

3.4.13

Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením

27.2.13

Protokol - voda OV Petrovice I.

27.2.13

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

21.2.13

Registrace k DPH

27.12.12

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.12.12

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Michalovice obce Petrovice I.

8.11.12

Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje

18.10.12

Opis výsledků hlasování volby 2012

15.10.12

Pozvánka

3.10.12

Rozhodnutí KPÚ Michalovice č. 2

2.10.12

OZNÁMENÍ - pronájem hrobových míst

21.9.12

Oznámení o době a místě konání voleb

18.9.12

Změna svozových dnů odpadu - POZOR

17.9.12

Obecní vodovod Petrovice I. - úplný rozbor na síti dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění

3.9.12

Počet volebních okrsků

29.8.12

Archiv