Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečný účet Obec Petrovice I. za rok 2013

Vloženo: 14. května 2014

Součástí závěrečného účtu jsou níže uvedené přílohy: 1. FIN 2 - 12 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2013 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Petrovice I. dne 14. 5. 14

Přílohy