Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3. Organizační struktura

Vloženo: 16. února 2010

 

Starosta (prozatimní): Josef Jaruněk

Místostarosta (prozatimní): Jan Červinka

Zastupitelé : Jan Červinka, Martin Dolejší, Alena Kohoutová Pavlásková, Liběna Kohoutová

Ekonomická účetní : Hana Šepsová

Knihovnice : Daniela Navrátilová

Kronikářka : Mgr. Jarmila Brožová

Kontrolní výbor :  

Finanční výbor :

Komise pro vodní a lesní hospodářství: 

Kulturní komise:

Komise pro občanské záležitosti: