Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Archiv

B. Opravné prostředky

Vloženo: 17. února 2010

C. Formuláře

Vloženo: 17. února 2010

E. Předpisy

Vloženo: 17. února 2010

E.2 Vydané právní předpisy

Vloženo: 17. února 2010

Umístěny v rubrice úřední deska.

F. Úhrady za poskytování informací

Vloženo: 17. února 2010

G. Licenční smlouvy

Vloženo: 17. února 2010

G.1 Vzory licenčních smluv

Vloženo: 17. února 2010

G.2 Výhradní licence

Vloženo: 17. února 2010

H. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vloženo: 17. února 2010

Závěrečný účet Obce Petrovice I. zveřejňován v rubrice úřední deska.

1. Obecní úřad Petrovice I.

Vloženo: 17. února 2010

Obecní úřad Perovice I. - přenesená působnost, státní správa

Obec Petrovice I. - samostatná působnost, samospráva

2. Důvod a způsob založení

Vloženo: 16. února 2010

3. Organizační struktura

Vloženo: 16. února 2010

 

Starosta (prozatimní): Josef Jaruněk

Místostarosta (prozatimní): Jan Červinka

Zastupitelé : Jan Červinka, Martin Dolejší, Alena Kohoutová Pavlásková, Liběna Kohoutová

Ekonomická účetní : Hana Šepsová

Knihovnice : Daniela Navrátilová

Kronikářka : Mgr. Jarmila Brožová

Kontrolní výbor :  

Finanční výbor :

Komise pro vodní a lesní hospodářství: 

Kulturní komise:

Komise pro občanské záležitosti:

4. Kontaktní spojení

Vloženo: 16. února 2010

Sídlo : Petrovice I. 55, 286 01, p. Čáslav

telefon : 327 594 322

e-mail : obec.petrovice1@seznam.cz

webové stránky obce Petrovice I.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vloženo: 16. února 2010

Obecní úřad Petrovice I.       x           Obec Petrovice I.

Petrovice I. 55

286 01, p. Čáslav

Archiv