Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozvánka na valnou hromadu SDH Petrovice I.

Vloženo: 8. března 2016

VH se koná 11. 3. 2016, od 18:00h v Pohostinství v Petrovicích I.
Pozvánka na VH SDH Petrovice I.
 
V souvislosti se 130 tým výročím založení SDH Petrovice I. v roce 2016, Vás Tímto oslovuji, jako členy SDH Petrovice I., nebo jejich příznivce, k setkání v místním pohostinství v Petrovicích I., které se uskuteční v pátek 11. 3. 2016 v 18.00 hodin, abychom především probrali organizační zajištění a varianty, této výroční akce.
 
Pro zúčastněné bude zajištěno občerstvení.
 
Předem všem děkuji za čas, který věnují této záležitosti.
 
Program:
  1. Zahájení schůze.
  2. Přijetí nových stanov České hasičské jednoty.
  3. Volba členů výboru SDH Petrovice I.
  4. Volba členů revizní komise.
  5. Plán organizace oslav 130. výročí založení sboru.
  6. Diskuze

Přílohy