Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Senetín - Informace o přerušení dodávky elektřiny

Vloženo: 4. srpna 2015

3.9. 2015, od 7:30-15:30 h

 

Informace o přerušení dodávky elektřiny

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se:

obec: Senetín

termín: 3. 9. 2015

od - do: 07:30 – 15:30

Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás žádáme o umístění tohoto oznámení na Vaši úřední desku a poskytnutí informace dotčeným odběratelům způsobem v místě obvyklým.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Jiří Černý

za ČEZ Distribuci, a.s.

Přílohy