Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie obce

Vloženo: 20. prosince 2005

 Obec Petrovice I. se rozkládá v nadmořské výšce 438 m. O založení obce se nic určitého neví. Toliko domnívá se, že byla založena na sklonku jedenáctého neb na počátku dvanáctého století jistým Petrem. Pověst vypráví, že do zdejší krajiny přišli tři bratři- Jan, Petr a Čáslav. Z nich každý  osadu založil a táž po zakladatelích jméno obdržela. Tak po Janu Janovice, po Petru Petrovice a po Čáslavu Čáslav. V druhé polovici sedmnáctého století bylo zboží petrovické v držení Jindřicha Hangvice z Biskupic. Po něm vlastnil Petrovice Heřman Ladislav hrobnický z Hrobnic. Ten je v roce 1655 prodal Eleonoře Hrobnické z Hrobnic, paní Marie nedržela Petrovice dlouho a prodala Petrovice s příslušenstvím Litmírovi Vydunovi z Obytek c.k. radovi a soudci zemskému. Poslední držitel petrovických statků z rodiny Obyteckých byl Josef Arnošt vyduna Obytecký, který je prodal sám. Obec Kutnohorská koupila roku 1724 od hraběte Thurheimu statek janovičky a ke statku tomu připojila vesnice a dvory – Štipoklasy, Vilémov a Lomec. Nabyla tedy kupní smlouvou také Petrovice , které se zbožím Janovickým spojeny byly. Od té doby Petrovice sdílely osudy panství Červenojanovického. Petrovice prý daly i jméno slavné rodině vladyků z Petrovice. Toliko o majitelích obce PetroviceI. Tak pravděpodobně vznikla vesnice Petrovice I. Kolik mraků a bouří přeletělo přes nízké střechy doškové, kolik večerních červánků se nad nimi zardívalo. Takový je život. Dnes se v tom životě zastavujeme, abychom se podívali zpět na minulost.

V současné době žije v obci PetroviceI. cca 200 občanů s trvalým pobytem. Obec vlastní Obecní vodovod Petrovice I., který zásobuje občany pitnou vodou. Výstavba vodovodu byla počata v roce 1993 a v roce 1996 proběhla kolaudace obecního vodovodu a byl zaveden do trvalého provozu. V roce 1997 byl položen vodovodní řád až do Újezdce a v roce 1999 došlo k jeho zkolaudování a uvedení do trvalého provozu. Tímto vodovodním řádem je zásobována i obec Paběnice.
Obec Petrovice I. je plynofikována .