Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Minigolf

 • Alena Kohoutová Pavlásková

Vloženo: 5. června 2021 v 19:40

Minigolf

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že hřiště minigoflu bylo dnes poprvé otevřeno.

 


Provozní doba hřiště minigolfu:

 červen 2021

 • O víkendech (sobota a neděle) je hřiště veřejně zpřístupněno v době od 09:00 do 20:00 hod.
 • Ve všední dny je hřiště uzamčeno. V případě zájmu o odemčení hřiště volejte paní Červinkové na číslo 737 442 304. Nutná je domluva předem!

 

Dále si dovolujeme upozornit, že dle ukázněnosti občanů na hřišti bude na další schůzi projednáno prodloužení volně přístupného hřiště Minigolfu. V případě vandalismu, poškozování veřejných věcí, ničení obecního majetku, krádeží apod. bude opět hřiště uzamčeno. Pevně věříme, že k porušování provozního řádu docházet nebude.

 

 

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ PORUŠOVÁNÍ USTANOVENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU BUDE POSTUPOVÁNO PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR.

 

Pokud se setkáte s poškozováním hřiště, prosíme okamžitě, oznamte tuto skutečnost starostovi, místostarostovi případně členu zastupitelstva obce Petrovice I.

 

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 • vstupu na dráhy
 • vstupu se zvířaty
 • konzumace omamných látek
 • používání koloběžek, jízdních kol, bruslí a jiných podobných prostředků
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat oheň
 • pořádat propagační akce bez souhlasu vlastníka

 

Návštěvník je povinen:

 • respektovat provozní řád
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • dodržovat čistotu
 • Návštěvník může být vykázán z hřiště v případě opakovaného nedodržování provozního řádu anebo pokynů zřizovatele, nebo pokud by svým jednáním ohrožoval ostatní návštěvníky.

Galerie