Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Michalovice

Vloženo: 18. prosince 2005

Osada Michalovice patřila k okresu Ledeč nad Sázavou. Osídlení okresu Ledeč lze datovat daleko do histo­rie. Řeka Sázava byla v předhistorických dobách daleko hlubší a dravější a jen pomalu se usazovala do svého dnešního koryta. O tom, že zde od pradávna žili lidé, svědčí nálezy kamenných seker, pazourků a žárových hrobů.
Častější zprávy o této krajině se začínají datovat od 12tého století. Z té doby pochází několik kostelů v románském slohu. (Chřenovice, Zahrádka, Hněvkovice a Pertoltice).
Bylo to pod vlivem posázavských klášterů - kláštera Ostrovského, založeného Boleslavem II. roku 999, Sázavského kláštera založeného roku 1032 knížetem Oldřichem a Želivského kláštera založeného roku 1140.
Příčinou zalidnění této oblasti a obhospodařování zdejší půdy bylo zřejmě rozdání půdy účastníkům válečných výprav za jejich zásluhy. Získali v zajatcích lacinou pracovní sílu. Vznikají tak první zemanské dvorce a u nich osady. Tak vznikla pravděpodobně i vesnička Michalovice. Ve 13tém století do 15tého století vznikl v Ledči gotický hrad a kostel. Ve starých zápisech se dovídáme, že v té době našla svatá inkvizice u sedláka Václava Pospíšila v Michalovicích kacířské knihy, za což Václav Pospíšil byl odsouzen na rok nucených prací na zámku do Ledče. Každý odsouzený byl k šutemímu kolečku připoután řetězem, aby nemohl utéct. Odpoután byl jedině na noc.
My dnes obdivujeme tyto stavby, ale když si promítneme, za jakých podmínek se toto stavělo, máme divné pocity.
Karel V. Rais ve své knize Zapadlí vlastenci popisuje české vlastenectví. Nacházíme ho i v Michalovicích. Ve 30.tých letech František Pospíšil z Michalovic byl režisérem ochotnického spolku v Petrovicích. Sedlák Josef Pecha byl v té době starostou Michalovic a Vickovic. (tyto dvě obce byly sloučeny) A ten chodil s Františkem Pospíšilem 3x týdně na divadelní zkoušky do Petrovic jako nápověda. Jaké to byly v zimě cesty, kdy nebyly udržovány silnice, si snadno domyslíme. V Michalovicích je 300 let stará zvonice, krytá šindelem, kde bývaly tři zvony. Opodál malý kostelík, který byl prý původně kostelem husitským. V současné době patří Michalovice poštou pod Bohdaneč, obecním úřadem pod Petrovice a pozemky obdělává ZD Červené Janovice. Obydleny jsou jenom 4 domy, ostatní mají chalupáři.

Galerie