Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dějiny obce Újezdec

Vloženo: 18. prosince 2005

V  obci Újezdecké býval za pradávna poplužní dvůr o výměře 367 mír orných polí, 112 mír luk, 16 měr zahrad. Za jeho trvání již vedle dvora stálo 7 domovních čísel, když pak dvůr byl rozdělen počítalo se zde 13 domů. Při čísle 9 je prý dosud velký zazděný sklep zajisté z doby, kdy zde stával dvůr. U mlýna, který ke dvoru náležel stávala cihelna, která zanikla během  času.  Újezdec náležel Petru Janovskému ze Suchotlesk a z Janoviček. A dědictvím připadl celým zbožím synu Bohuslavovi ze Suchotlesk, kterýž osmého dne měsíce ledna roku 1487 své zboží po otci blahé paměti zděděné prodal Slavatovi z Chlumu a Košumberku a tu se Újezdec popisuje: Vesnice, dvůr poplužní a znamenité rybníky.
Když se Slavatové vyprodali z panství v krajinách zdejších připadlo celé zboží mezi, kterým byl i Újezdec pánům z Kalenic. Jáchym z Kalenic prodal Petrovice, Senetín a Újezdec Albrechtovi Novohradskému z Kolovrat. Když pak v 17tém století Petrovice získány byly, k Janovičkám připadl sem i Újezdec a od té doby zůstal s Janovičkami spojen. Obec kutnohorská, která zboží Janovické v roce 1724 koupila od hraběte Thúrheuma, stala se i majetkem Újezdce. Ale měli zde kutnohorští vedle poplužního dvora již v roce 1531 své pozemky, poněvadž podstupují půl lánu od statku Vejdělkova v Újezdci Janu Zásvětlovi z Vinoře a pečeť pověsil Petr Pasinka z Trojanovic a Petr Veltrubský z Veltrub. Zdali v dějinách 16. -tého století zhusta se vysky­tující rod Štípecký z Újezdce děkuje svému jménu tomuto Újezdci, nedá se určitě říci.
Újezdec náležel školou do Petrovic, poštou a četnickou stanicí do Červených Janovic, zdravotním obvodem do Zbraslavic, kamž ročně přispíval 40 korun 76 haléřů.

Požáry:
V únoru 1891, majitel není uveden. 24. července 1896 požár u Jana Liberského a Josefa Čejky. V roce 1899 další požár v Újezdci.
5. listopadu požár v čísle 30. 25. února roku 1935 shořela stodola pana Červinky v Újezdci. 24. července
1937 domek pana Dušovského. A 14. září 1949 požár u pana Bartůňka.

Galerie