Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dějiny obce Senetína

Vloženo: 18. prosince 2005

Tam kde je nyní živnost č. 1, tam stával za starodávna dvůr, jehož první majitelé nejsou známy. Byl to statek zemanský a náležel s Újezdcem různým pánům. Mezi těmi uvádí se počátkem 15tého století rod janovský ze Suchotlesk a z Janovic. (Suchotlesky v té době stály poblíž dnešních Hološín.) Syn Petra Janovského Bohuslav ze Suchotlesk prodal statky své po otci blahé paměti zděděné Slavatovi z Chlumu a Košumberku a mezi zbožím tím byl i Senetín, vesnice, dvůr poplužní a rybník Zbožňov. Slavatové vyprodali se z této krajiny a tu připadly v 16. -tém století statky tyto Jáchymu z Kalenic, tehdejšímu pánu na Zruči a Zbraslavicích. Páni z Kalenic nedrželi statky dlouho, neboť již ke konci téhož 16tého věku je prodali. Totiž Petrovice s poplužním dvorem ves Újezdec a ves Senetín Petru Novohradskému z Kolovrat, kterýž v roce 1596 zemřel a statky jeho Senetín a Újezdec přešly v držení Václava Březského z Ploskovic, který je prodal za 5000 kop grošů Heraltovi Lipštejnskému z Ploskovic. Roku 1724 koupila zboží janovické, tedy i Senetín, obec kutnohorská a jí náleží zboží toto až dosud.
Osudy Senetína jsou spojeny s osudem Janoviček. Senetín náleží školou do Petrovic, poštou a četnickou stanicí do Janovic a zdravotním obvodem do Zbraslavic, kamž ročně přispíval 19 korun a 19 haléřů.
V záznamech hasičského sboru v Petrovicích je několik požárů v Senetíně uvedených, ale nejsou zde jména. Petrovští hasiči byli u požáru v Senetíně 25. června 1891, 20 dubna v roce 1904 a 7. července v roce 1914 u požáru paní Holíkové na Zbožňově. Požár byl způsoben bleskem.

 

Galerie