Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU A STAROSTY OBCE PETROVICE I.

  • Josef Jaruněk

Vloženo: 18. října 2020

Z důvodu usnesení Vlády České republiky jsou dočasně upraveny úřední hodiny pro veřejnost na maximálně dvakrát pět hodin. Po dobu nouzového stavu bude docházet k úpravám úředních hodin starosty obce a úřadu.

Úřední hodiny starosty obce a Obecního úřadu Petrovice I.
(ověřování podpisů a dokumentů, žádosti CZECHPOINT, konzultace, poplatky za odpady, vodné, stočné, atd.)
 
               Pondělí       13:30 – 18:00 hodin
               Středa         13:30 – 18:00 hodin
              
V období vyhlášení nouzového stavu mohou být úřední hodiny starosty obce zrušeny a přesunuty, dle dané situace.
 
Vláda České republiky usnesením, v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.