Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vybírání poplatků na OÚ Petrovice I.

Vloženo: 16. dubna 2014

V úředních hodinách OÚ Petrovice I. vybíráme:
 
1. poplatky za odběr vody z OV Petrovice I.
2. za svoz splaškových vod na ČOV ( platí pro spádové obce)
3. poplatky za psa
4.  za TKO na rok 2014 -  POZOR poplatek za TKO na rok 2014 je splatný do 30. 4. 2014 a řídí
   se daňovým řádem !!!