Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

STOP VRT - vrtaci.cz a petice proti vysokorychlostní železnici

  • Josef Jaruněk

Vloženo: 8. června

Petiční arch je vystaven na Obecním úřadě Petrovice I., kde je možné v úředních hodinách připojit svůj podpis a přispět tím k boji proti plánované rychlodráze.

“ZASTAVME SPOLEČNĚ PŘÍPRAVU VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V ČR”

https://www.vrtaci.cz

Text petice:

„STOP VRT“

Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním

Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svým podpisem nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice v podobě, ve které je nám v současné době prezentována. Naše námitky jsme shrnuli do několika hlavních argumentů:

1) Prezentované trasy VRT nebyly včas a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týká. Z doposud probíhající komunikace vyplývá, že osoby a orgány zodpovědné za výstavbu VRT považují názory obyvatel za bezpředmětné.

2) Plánovaná trasa navrhované trati má být zcela nelogicky vedena mimo stávající dopravní koridory, jejichž využití by nejen snížilo cenu výstavby VRT, ale především by nemusela být nenávratně zničena či poškozena podstatná část české krajiny. Realizací výstavby nových železničních tras i provozem rychlovlaků by došlo k narušení unikátních ekosystémů a k záborům nejkvalitnějších půd, které slouží k produkci potravin zásobujících většinu obyvatel naší země.

3) Je třeba znovu zvážit, zda má na tak malém území tato stavba smysl a zda, vzhledem k tempu příprav, bude po uvedení do provozu odpovídat úrovni aktuálních dopravních technologií. Výstavba takto navrhované trasy by tak mohla bezdůvodně omezit a paralyzovat životy až stovek tisíc obyvatel – jejich zdraví, kvalitu života a hodnotu jejich majetku.

4) V době současného zadlužování obyvatel České republiky pokládáme za důležité investovat finance plynoucí z našich daní zodpovědně, s ohledem na zájmy všech českých občanů. Například do rekonstrukce stávající husté železniční sítě.

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

Petiční výbor: Jaroslav Lukeš, Klášterní Skalice č.p. 50, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy Mgr. Josef Prokeš, Ortenovo nám.1025/27b, 170 00 Praha 7 Kateřina Klečáková, Onomyšl č.p.60 , 285 04 Uhlířské Janovice

Osoba oprávněná jednat za petiční výbor : Kateřina Klečáková, Onomyšl č.p. 60 , 285 04 Uhlířské Janovice

Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti musí být přítomná pověřená osoba = určený zástupce obce. 

Přílohy

Galerie