Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

POVOLENÍ UZAVÍRKY - Stavba mostu (Plhov) do 31. 10. 2021

  • Josef Jaruněk

Vloženo: 17. března

Platnost do: 4. října

26. 4. 2021 až 31. 10. 2021

o povolení uzavírky silnice č. III/3394 v k.ú. Újezdec a k.ú. Chvalov u Červených Janovic (u obce
Plhov) z důvodu provádění stavby „III/3394 Petrovice I., most ev. č. 3394-1“ v termínu:

P O V O L U J E  se

úplnou uzavírku silnice č. III/3394 (2,672 km) u obce Plhov

- doba trvání uzavírky: od 26.4.2021 do 31.10.2021 (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)

- důvod uzavírky: provádění stavby: III/3394 Petrovice I., most ev. č. 3394-1

- opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. 240024 a240045 v pracovních dnech dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka „Červené Janovice,Plhov“ z důvodu minimální frekvence cestujících a časové náročnosti objízdné trasy. Zastávka „Petrovice I,,rozc.1.0“ bude přemístěna ze silnice III/3394 na silnici III/33838 na chodník před zahradou domu č.p. 99, na protilehlé straně na zpevněnou plochu před hřbitovem. Umístění náhradních označníků zastávky zajistí žadatel o uzavírku a současně oznámí výlepem termín a informaci o přesunu zastávky na původní zastávku.

Výlukové jízdní řády budou tvořeny a vylepeny dopravcem.
Od 1.7.2021 je plánováno zařazení oblasti Kutnohorska do integrované autobusové dopravy
Středočeského kraje. Po integraci bude tuto oblast obsluhovat linka 240786.

Přílohy