Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatky v Obci Petrovice I. v roce 2021

Vloženo: 13. ledna

Platnost do: 31. ledna 2022

Poplatky v Obci Petrovice I. v roce 2021

 

 • Žádáme poplatníky, aby upřednostnili platby převodem na bankovní účet Obce Petrovice I. a aby Obecnímu úřadu poskytli svoji emailovou adresu, na kterou jim budou průběžně zasílány platební údaje.

(vaši emailovou adresu zasílejte na obec.petrovice1@seznam.cz nebo SMS na 607906179 spolu s informací o čísle popisné vaší nemovitosti)     

 • Poplatky budou také vybírány v hotovosti v úředních hodinách starosty obce a Obecního úřadu Petrovice I. od 1. 2. 2021. (POZOR může dojít ke změnám úředních hodin, nebo termínu výběru poplatků).  

        

Roční poplatek za odpady TKO 2021 – splatnost do 30. 4. 2021

 • fyzická osoba přihlášená v obci 500,- Kč (za celou domácnost může být zaplaceno jednou platbou a osobou)
 • vlastníci nemovitostí v obcích (chalupáři, chataři) 697,- Kč za objekt
 • fyzické osoby v domovech pro seniory atd. a fyzické osoby do 18-ti let věku jsou od poplatku osvobozeny

 

Roční poplatek za psa 2021 – splatnost do 31. 3. 2021

 • za prvního psa 50,- Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč
 • za prvního psa 30,- Kč, za druhého a každého dalšího 60,- Kč (pokud je držitel poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu)

 

Vodné 2021 – domácnosti a firmy napojené na vodovod

 • 30,- Kč za 1 m3 + DPH 10%
 • trvale žijícím občanům přispívá obec na 1 m3 8,- Kč
 • hrazeno čtvrtletně. (termíny vystavení vyúčtování: 31. 1. 2021, 25.4. 2021, 18.7. 2021, 17. 10. 2021 a 30. 1. 2022)
 • V případě rizika šíření nákazy COVID 19 může proběhnout odečet vodoměrů v domácnostech až v pololetí 2021.   

 

Stočné 2021 – domácnosti a firmy napojené na splaškovou kanalizaci

 • paušálně dle počtu osob 9,- Kč za 1 m3 + DPH 10%

 • hrazeno pololetně Petrovice I. (termíny vystavení vyúčtování:  31. 1. 2021, 18. 7. 2021 a 30. 1. 2022)

Přílohy