Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatky v Obci Petrovice I. v roce 2021

Vloženo: 13. ledna

Platnost do: 31. ledna 2022

Poplatky v Obci Petrovice I. v roce 2021

 

Roční poplatek za odpady TKO 2021 – splatnost do 30. 4. 2021

 • fyzická osoba přihlášená v obci 500,- Kč (za celou domácnost může být zaplaceno jednou platbou a osobou)
 • vlastníci nemovitostí v obcích (chalupáři, chataři) 697,- Kč za objekt
 • fyzické osoby v domovech pro seniory atd. a fyzické osoby do 18-ti let věku jsou od poplatku osvobozeny

 

Roční poplatek za psa 2021 – splatnost do 31. 3. 2021

 • za prvního psa 50,- Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč
 • za prvního psa 30,- Kč, za druhého a každého dalšího 60,- Kč (pokud je držitel poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu)

 

Vodné 2021 – domácnosti a firmy napojené na vodovod

 • 30,- Kč za 1 m3 + DPH 10%
 • trvale žijícím občanům přispívá obec na 1 m3 8,- Kč
 • hrazeno čtvrtletně.
 • V případě rizika šíření nákazy COVID 19 může proběhnout odečet vodoměrů v domácnostech až v pololetí 2021.   

 

Stočné 2021 – domácnosti a firmy napojené na splaškovou kanalizaci

 • paušálně dle počtu osob 9,- Kč za 1 m3 + DPH 10%
 • hrazeno pololetně Petrovice I. 

Přílohy