Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Petrovice I o vstupu na pozemky - Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava

Vloženo: 2. prosince 2020

Platnost do: 31. května

Geodetické práce budou probíhat v období od 7. 12. 2020 do 19. 5. 2021. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům (v souladu s § 7 zákona č. 200/1994 Sb.). Mapové podklady zpracuje dodavatel geodetických prací – Geošrafo, s.r.o.
Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní
umístění nové železniční trati. Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby
a jejích vazeb na okolí. Rozsah mapovaného území je patrný na přiložené situaci.
 
Geodetické práce budou probíhat v období od 7. 12. 2020 do 19. 5. 2021. Vstup a vjezd
na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným
pozemkům (v souladu s § 7 zákona č. 200/1994 Sb.).
 
Oznámení vlastníkům dotčených pozemků probíhá vyvěšením na úřední desku obce.
 
Investorem akce je Správa železnic, státní organizace.
 
Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Geodetické podklady pro projekt
„RS 1 VRT Poříčany Světlá nad Sázavou, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 13546428.
 
Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt.
 
Pro dotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa
vrt@spravazeleznic.cz.

Přílohy