Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstva obce Petrovice I.

Vloženo: 18. května

Platnost do: 18. září

Vzhledem k odstoupení zvolených členů zastupitelstva obce a náhradníků z jejich mandátů dne 14. 4. 2021, poklesl počet zbývajících členů zastupitelstava pod minimum pěti a na základě § 58 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Ministerstvem vnitra nové volby do zastupitelstva obce Petrovice I. Termín voleb je 18. září 2021 (sobota).

Zastupitelé a jejich náhradníci, kteří odstoupili ze svých mandátů:

Libor Šíba, Lucie Hurtová, Marie Ederová, Jana Veselá, Hana Hurtová, Danuše Málková, Jaroslav Eder       

 

Důležité termíny:

  • 14. 7. 2021 Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona).
  • 20. 7. 2021 Volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů (§ 22 odst. 2 zákona).
  • 19. 8. 2021 Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona).
  • 16. 9. 2021 Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (§ 24 zákona).
  • 18. 9. 2021 VOLBY Okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování [§ 3 odst. 4 a § 16 písm. b) zákona].

Přílohy