Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MINIGOLF - zahájení provozu

Vloženo: 1. července 2015

od 1. 7. 2015 je zahájen provoz minigolfu v Petrovicích I.

PROVOZ ZAHÁJEN OD 1. 7. 2015

 
Provozní řád
Minigolfové hřiště v Petrovicích I.
Schválen Zastupitelstvem obce Petrovice I. dne 9. 12. 2014 číslo usnesení 32
Vážení návštěvníci, toto hřiště bylo vybudováno obcí Petrovice I. pro zpříjemnění Vašeho volného času.
Proto Vás žádáme o dodržování podmínek provozního řádu.
 
VEŘEJNOST MŮŽE UŽÍVAT HŘIŠTĚ ZDARMA
 
V SOULADU S PROVOZNÍM ŘÁDEM
 
Provozní doba:            duben – září              9 – 21 hodin
                                      říjen – listopad          9 – 19 hodin
                                      prosinec – březen    mimo provoz
 
Půjčování golfových holí a míčků:
 
 1. Všední den: od 15.00 hodin místní pohostinství Petrovice I.                 
Víkend: od 9.00 do 13.00 hodin Petrovice I. čp. 1 nebo čp. 95
             od 13.00 hodin místní pohostinství Petrovice I
 1. Po předložení průkazu totožnosti, podpisu a složení vratné zálohy bude návštěvníku zapůjčen klíč, hůl a míček.
a. Pro osoby trvale hlášené v obcích Petrovice I. ve výši 100 Kč
b. Pro ostatní osoby ve výši 200 Kč
 
Ustanovení
 1. Hřiště není pod trvalým dozorem.
 2. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.
 3. Zřizovatel a správce nenesou odpovědnost za úrazy a jiná poškození zdraví a majetku návštěvníků z důvodů nedodržování provozního řádu a pokynů správce.
 4. Vstup dětí pouze v doprodu osoby starší 18 let.
 5. Zřizovatel ani správce nenese odpovědnost za odložené věci.
 6. Ke hře lze použít vlastní golfové hole a míčky.
 7. Zřizovatel může hřiště uzavřít i v průběhu otevírací doby, v případě nepříznivého počasí nebo z jiného důvodu, ohrožující hráce nebo samotné zařízení hřiště.
 
Na hřišti platí zákaz
 
 • Poškozovat a zněčišťovat prostory, zařízení a vybavení
 • Vstupu na dráhy
 • Vstupu se zvířaty
 • Konzumace omamných látek
 • Používání koloběžek, jízdních kol, bruslí a jiných podobných prostředků
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat oheň
 • Pořádat propagační akce bez souhlasu vlastníka
 
Návštěvník je povinen
 
 • Respektovat provozní řád
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • Dodržovat čistotu
 • Návštěvník může být vykázán z hřiště v případě opakovaného nedodržování provozního řádu anebo pokynů zřizovatele, nebo pokud by svým jednáním ohrožoval ostatní návštěvníky.
 
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ PORUŠOVÁNÍ USTANOVENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU BUDE POSTUPOVÁNO PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR.
 
Pokud se setkáte s poškozováním hřiště, prosíme okamžitě, oznamte tuto skutečnost starostovi, místostarostovi případně členu zastupitelstva obce Petrovice I.
 
Zřizovatel a správce hřiště:
Obec Petrovice I., IČO 00236349
Petrovice I. 55, 286 01, p. Čáslav
Telefon: 327 594 322 nebo 736 763 224
(Odpovídá za úklid a technický stav hřiště.)

Přílohy

Galerie