Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

EKOKOM - osvědčení o úspoře emisí obce v roce 2021

Vloženo: 15. června

Platnost do: 31. prosince

EKOKOM - osvědčení o úspoře emisí obce v roce 2021

Osvědčení o úspoře emisí:
V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

 

Rok 2021 celkem: Vytříděné odpady 20,794 (t)

Částka 89 877,00 (Kč), objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu.                              

Přílohy