P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Výzva k podání nabídky k výběrovému řízení na akci "UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55"

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1835x
Lhůta pro podání nabídek je do 18. 9. 2019 do 12:00 hodin.

Obec Petrovice I
VÝZVA k podání nabídek


zadávací řízení na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZMR). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Veřejný zadavatel: Obec Petrovice I
zastoupená starostou obce Josefem Jaruňkem
Petrovice I. 55, 286 01 p. Čáslav
IČ: 00236349
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Josef Jaruněk
Tel.: 607 906 179
e-mail: obec.petrovice1@seznam.cz
 
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ ZAKÁZKY
 
Technický popis:
Budově Obecního úřadu, v obci Petrovice I. čp. 55, bude rekonstruována střecha. Dojde ke kompletní vyměněnou střešního pláště s novou krytinou a opraven dřevěný krov, tak aby byl odstraněn havarijní stav konstrukce. Odborným způsobem budou demontovány eternitové šablony, které obsahují azbestová vlákna a odvezeny na skládku. Na střeše bude zrekonstruován hromosvod a vyměněny klempířské prvky.
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku činí: cca 650 tisíc Kč bez DPH