P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.

14.12.2016 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovicích I.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 14. 12. 2016 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Rozpočet obce na rok 2017.
3.     Rozpočtové opatření č. 5
4.     Odpisový plán na rok 2017
5.     Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2016
6.     Komplexní pozemková úprava v k. ú. Újezdec, posouzení priorit plánu společných zařízení.
7.     Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava komunikací Petrovice I.“.
8.     Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků MěÚ Kutná Hora.
9.     Uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na těžbu dřeva se spol. Městské lesy a rybníky KH.
10.   Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem rybníků v k. ú. Hološiny.
11.   Posouzení žádosti na pronájem pohostinství v KD v Petrovicích I. od roku 2017.
12.   Různé
13.   Diskuse