P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.07.2019 - 04:40 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Osvědčení o úspoře emisí CO2 tříděním odpadů v celé obci Petrovice I.

Praha 30.5.2018
 
Vážený pane starosto,
 
dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky vaší obce v systému EKO-KOM za rok 2017.
Stejně jako v předchozích letech Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu,
který vaše obec vytřídila a předala k využití v roce 2017. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků,
který vaše obec obdržela přímo nebo prostřednictvím svozové firmy od společnosti EKO-KOM, a.s.
Tento přehled by Vám měl posloužit ke kontrole, zda uvedené údaje souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce,
případně údaji, které Vám poskytuje svozová firma zajišťující sběr využitelných složek odpadů ve vaší obci.
 
Osvědčení o úspoře emisí
 
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a
využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jste dosáhli ve vaší obci, a tím přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
 
Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.