P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.02.2020 - 20:42 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 

Které se bude konat dne 30. 5. 2018 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 30. 5. 2018 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.      Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.      Schválení účetní uzávěrky obce, závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I.
3.      Objednávka Návrhu zadání územního plánu Obce Petrovice I.
4.      Souhlas se stavbou rodinného domu a změnou užívání soukromého pozemku p. č. 774 v k.ú. Petrovice I.
5.      Prodej obecního pozemku p. č. 703 v k. ú. Újezdec
6.      Schválení Směrnice GDPR
7.      Objednávka nového nábytku a úprava kanceláří Obecního Úřadu Petrovice I.
8.      Schválení příspěvku do organizací DSO Zbraslavicko a MAS Lípa pro venkov.
9.      Objednávka opravy místních komunikací a dopravního značení.
10.  Objednávka opravy veřejného rozhlasu
11.  Objednávka kontejnerů na likvidaci velkoobjemového odpadu
12.  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Petrovice I. při volbách v roce 2018      
13.  Rozpočtové opatření č. 3
14.  Různé
15.  Diskuse