P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.08.2020 - 22:25 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.

Kdy: 21.2.2018 od 18:00 h., Kde: Obecní úřad v Petrovicích I. čp 55, 1. patro.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 21. 2. 2018 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova Hasičské zbrojnice v Petrovicích I.“
3.     Uzavření smlouvy na sekání trávy a údržby zelených ploch v obci Petrovice I.
4.     Dodatek pojistné smlouvy se společností Česká pojišťovna.
5.     Nájemní smlouva s p. Švehlou pro stání na kontejnery v Hološinách. 
6.     Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu se společností Innogy, Petrovice I. 55
7.     Finanční dar a darovací smlouva Římskokatolické farnosti na opravu střechy kostela v Petrovicích I.
8.     Finanční dar pro Cesta životem bez bariér, z.s.
9.     Rozpočtové opatření č. 1
10.   Různé
11.   Diskuse