P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
29.03.2020 - 05:34 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZOR - NUTNOST NOŠENÍ ROUŠEK A OCHRANA DÝCHACÍCH CEST - ROUŠKY NA OBECNÍM ÚŘADĚ PETROVICE I 

POZOR - V případě potřeby a nedostatku ochranných roušek pro osobní potřebu, kontaktujte starostu obce (mob.:607906179), nebo Obecní úřad obce Petrovice I., a ten se je pro obyvatele pokusí zajistit. Množství ručně šitých roušek na OÚ se průběžně mění, nemůžeme momentálně zaručit jejich dostatek. VÝZVA pro šičky roušek - Obecní úřad převezme jakékoliv roušky, které následně předá potřebným. Od 19.3.2020 platí zákaz pohybu na všech místech mimo bydliště bez ochranných pomůcek dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šála atp.).
POZOR - V případě potřeby a nedostatku ochranných roušek pro osobní potřebu, kontaktujte starostu obce (mob.: 607906179), nebo Obecní úřad obce Petrovice I. a ti se je pro obyvatele pokusí zajistit. Množství ručně šitých roušek na OÚ se průběžně mění, nemůžeme momentálně zaručit jejich dostatek.       
 
VÝZVA pro šičky roušek - Obecní úřad převezme jakékoliv roušky, které následně předá potřebným.   
 
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
 
Vláda:
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 
Mimořádné opatření:
Omezení přítomnost osob pod 65 let věku v prodejnách nad 500 m2 od 8:00 do 10:00 hodin. (viz. příloha níže)