P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
29.03.2020 - 04:38 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Mimořádné opatření Obecního úřadu obce Petrovice I. na základě usnesení č. 87 a č. 98 Vlády ČR  

Omezení úředních hodin OÚ (PRODLOUŽENO DO 1.4.2020); Opatření proti hromadění více osob na OÚ - objednávání; Pomoc osobám nad 70 let věku; Doporučení a apel - poplatky a karanténa.
 
POMOC OSOBÁM VE VĚKU 70 A VÍCE: Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě potřeby asistence pro starší osoby v nákupu a doručení základních potřeb (jídlo, léky, hygenické pomůcky atp.) kontaktujte starostu obce Petrovice I. ( Josef Jaruněk; tel. 607 906 179, obec.petrovice1@seznam.cz).   
 
Obecní úřad obce Petrovice I.
Mimořádná opatření od pondělí 16. 3. 2020
 
            Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologického výskytu koronaviru, vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a aktuálním usnesením vlády, dochází od pondělí 16. 3. 2020 k mimořádným opatřením na Obecním úřadě v Petrovicích I.
 
            Vstup na Obecní úřad bude umožněn osobám, které se prostřednictví telefonu, SMS a emailu domluví na konkrétní čas. Osoby budou vpouštěny do kanceláře OÚ jednotlivě.         
 
Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny pouze na:
Pondělí        14:00 – 17:00
Středa          14:00 – 17:00
 
Kontakt Obecní úřad obce Petrovice I.:
tel.: 327 594 322
email: obec.petrovice1@seznam.cz   
 
Starosta obce Petrovice I.:
mob: 607 906 179  
 
 
Pro platbu poplatků, prosím využijte bezhotovostní převod na účet obce Petrovice I.: 0443534319/0800, Variabilní symbol je číslo placené faktury.
Žádáme obyvatele, aby požádali o platební údaje na faktury za povinné poplatky telefonicky, nebo prostřednictvím emailu hospodářku obce paní Hanu Polákovou.
 
Žádáme veřejnost o omezení kontaktů s ostatními spoluobčany v zájmu zachování zdraví všech obyvatel v obci a dodržovali karanténu.
 
Josef Jaruněk
starosta obce Petrovice I.


 
Usnesení Vlády ČR č. 87   (140.3 kB)  
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišťzahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.
Usnesení č. 98 Vlády ČR   (356.5 kB)  
doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládánízákladních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.