P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
19.11.2019 - 01:32 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

ARRIVA autobusová doprava - výlukové jízdní řády po dobu uzavírky silnice mezi Újezdcem a Paběnicemi 

Výlukové jízdní řády platí od 28. 10. 2019 do 8. 11. 2019. Jízdní řády jednotlivých linek jsou v příloze zprávy.
Během uzavírky nebude obsluhována zastávka „Paběnice“ z důvodu nemožnosti otočení autobusu, náhradní zastávka „Paběnice,ZŠ“. Zastávka „Petrovice I, Újezdec“ bude přesunuta na křižovatku silnic III/33838 a III/33835, na silnici III/33838.
 
Objízdná trasa bude vedena po silnici III/33838 – II/339 – III/3394 – III/33838.
 
Linka 240019 bude po dobu výluky obsluhovat zastávky „Petrovice I, Újezdec“ a „Petrovice I“ v opačném pořadí, tedy nejdříve Újezdec a poté Petrovice I.
 
Na lince 240024 bude zrušen spoj č. 11 z důvodu minimální frekvence cestujících a časové náročnosti objízdné trasy. Ranní doprava žáků z Paběnic do Červených Janovic bude přesunuta ze spoje č. 12 na spoj č. 1, kde bude obslužnost zast. „Paběnice, ZŠ“ zavedena po obsloužení zastávky „Úmonín, Lomeček“ a spoj bude ukončen na zastávce „Červené Janovice“. Na zastávce „Červené Janovice“ bude začínat spoj č. 12 během školního vyučování a spoj č. 6 během podzimních prázdnin.
Odpolední doprava žáků z Červených Janovic do Paběnic bude přesunuta ze spoje č. 3 na spoj č. 8. Návaznost spoje č. 8 na spoj č. 7 linky 240048 bude na zastávce „Červené Janovice“ místo na zastávce „Paběnice, ZŠ“, pro dodržení návaznosti linek bude spoj č. 8 ze Zbýšova odjíždět dříve.
 
Linka 240045 nebude na školním spoji č. 4 obsluhovat Plhov, Petrovice I a Újezdec z důvodu časové náročnosti trasy, ale bude začínat na zast. „Červené Janovice“. Pro uvedené obce bude doprava žáků do Červených Janovic zajištěna spojem č. 12 linky 240024 a do Paběnic přestupem v Červených Janovicích na spoj č. 4 linky 240045.
Odpolední doprava žáků z Paběnic do Petrovic I na spoji č. 1 bude zajištěna, následný spoj č. 12 již zastávku „Paběnice, ZŠ“ nebude obsluhovat.
Spoj č. 19 zajišťující dopravu studentů z Čáslavi bude ukončen na zastávce „Paběnice, ZŠ“, kde bude návaznost na spoj 5 linky 240024 pro dopravu do obce Petrovice I.
Spoj č. 13 neobsluhuje zast. „Petrovice I“, z důvodu časové náročnosti trasy a pro dodržení návaznosti na spoj 3 linky 240023 do Zruče n. S. v zastávce „Štipoklasy“.