P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto
Zobraz / Skyj

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 259x
Krajská hygienická stanice zve zájemce ke zkoušce, která se koná 23. 6. 2020 v 10.00 hodin v Praze.

20.05.2024.06.20
Zobraz / Skyj

Seznam neznámých vlastníků pozemků v katastrech obce Petrovice I

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 445x
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

15.04.2030.06.20
Zobraz / Skyj

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 313x
Daň z nemovitých věcí na rok 2020

08.04.2011.05.20
Zobraz / Skyj

Dražební vyhláška - oznámení soudního exekutora o dražbě nemovitosti v k.ú. Senetín

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 420x
Nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu povinného ve výši id 2/8 na nemovitých věcech: p. č. st. 52 a p. č. 139/2 k. ú. Senetín. Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 20.05.2020 v 10:00 hodin.

27.03.2020.05.20
Zobraz / Skyj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 375x
Domovní vrtaná studna na pozemku st. p. 4 v katastrálním území Michalovice.

05.03.2010.04.20
Zobraz / Skyj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 691x
Úplná uzavírku silnice č. III/33838 v km 6,200 – 7,750 mezi obcemi Paběnice - Újezdec.

23.10.1920.11.19

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2079x

02.10.1918.11.19
Zobraz / Skyj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2716x
Přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 243/1 v katastrálním území Senetín z důvodu velmi špatného až havarijního stavebního stavu propustku přes Senetínský potok.

02.10.1929.02.20
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (seznam neznámých vlastníků)

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1867x
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1.

16.09.1917.10.19
Zobraz / Skyj

Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zalesňování

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2110x
Při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

09.09.1931.10.19
Zobraz / Skyj

Výzva k podání nabídky k výběrovému řízení na akci "UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55"

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1534x
Lhůta pro podání nabídek je do 18. 9. 2019 do 12:00 hodin.

02.09.1919.09.19
Zobraz / Skyj

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat 28. 8. 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1744x
Schůze zastupitelstva se bude konat 28.8.2019 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Petrovice I. čp. 55 v 1. patře v zasedací místnosti.

21.08.1929.08.19
Zobraz / Skyj

Odpověď na dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 4220x
Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ. Dotaz na společnosti Domistav CZ a.s. (IČO 27481107) a DOMISTAV HK s.r.o. (IČO 26007177).

19.08.1920.09.19
Zobraz / Skyj

VÝZVA k podání nabídek - UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1702x
Kompletní zadávací dokumentace na obnovu střechy Obecního úřadu čp. 55 v Petrovicích I. jsou v příloze oznámení.

08.08.1929.08.19
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2050x
Úprava dopravního značení po dobu stavby autobusové zastávky v Petrovicích I.

01.08.1931.08.19

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1227x

11.04.1913.05.19

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1207x

29.01.1904.03.19

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu v okrsku č. 1 v Obci Petrovice I. v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2505x

27.05.1930.06.19
Zobraz / Skyj

Oznámení o době konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2164x
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. Ve volebním okrsku je volební místnost na Obecním úřadě v Petrovicích I. čp. 55, 1. patro, Zasedací místnost.

09.05.1926.05.19
Zobraz / Skyj

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 665x
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. Dne 2. 5. 2019 v 17 hodin v budově Obecního úřadu obce Petrovice I. se sídlem Petrovice I. č.p. 55, 286 01

02.05.1925.05.19
Zobraz / Skyj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2684x
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze - Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvádí daňové subjekty nepřihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

25.04.1927.05.19

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 - Informace o počtu a sídle volebního okrsku.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 3057x

09.04.1926.05.19
Zobraz / Skyj

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2886x
Opatření odchylná od lesního zákona č. 289/1995 Sb. - Hospodaření v lesích "kůrovec"

08.04.1910.05.19
Zobraz / Skyj

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba nemovitých věcí

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 856x
Dražba podílu 7/48 soukromého pozemku p. č. 757 v k. ú. Petrovice I.

21.02.1909.03.19
Zobraz / Skyj

Záměr obce Petrovice I. pronajmout část pozemku p.č. 159/1 v k.ú. Michalovice

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 926x
Záměr pronajmout 194 m2 pozemku k rekreačním a drobným pěstebním účelům.

11.01.1929.01.19
Zobraz / Skyj

Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2018, o místním poplatku za komunální odpad v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1851x
Obec Petrovice I. touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019.

19.12.1802.01.19
Zobraz / Skyj

Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2272x
dokument je v příloze zprávy...

19.12.1821.01.19
Zobraz / Skyj

Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2018

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2142x
dokument v příloze zprávy...

20.12.1807.01.19
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1969x
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Petrovice I.

09.11.1810.12.18
Zobraz / Skyj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1192x
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH v Petrovicích I. od 20.10.2018 do 2.11.2018 k provádění stavebních prací s výkopy a protlakem pod silnicí č. III/33838.

16.10.1802.11.18

 

   1  [2] [3] [4] [5]

Další