P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zalesňování

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2120x
Při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.
Toto odchylné opatření je odůvodněno potřebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy
lesů i v případech, kdy dojde v kalamitou postižených regionech k lokálnímu nedostatku
sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající
nadmořské výšky, a bude tedy třeba použít sadební materiál, který nebude splňovat
podmínku stanovenou v § 29 odst. 1, věta prvá, lesního zákona. Reprodukční materiál smrku
ztepilého je z ustanovení bodu 2. 5. vyloučen z toho důvodu, že jeho množství v potřebné
kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postižených regionech. Cílem tohoto opatření je
zajištění dostatečného množství sadebního materiálu stanovištně vhodných, zejména
melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově pestrých lesních porostů,
které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické změny.


 
Vyhláška   (225.8 kB)  
Ministerstvo zemědělstvíOdbor hospodářské úpravy a ochrany lesůSpisová značka.: 14LH17445/2019-16212Č.j.: 41508/2019-MZE-16212