P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (seznam neznámých vlastníků)

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 536x
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1.

16.09.1917.10.19
Zobraz / Skyj

Výzva k podání nabídky k výběrovému řízení na akci "UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55"

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 443x
Lhůta pro podání nabídek je do 18. 9. 2019 do 12:00 hodin.

02.09.1919.09.19
Zobraz / Skyj

Odpověď na dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 649x
Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ. Dotaz na společnosti Domistav CZ a.s. (IČO 27481107) a DOMISTAV HK s.r.o. (IČO 26007177).

19.08.1920.09.19
Zobraz / Skyj

VÝZVA k podání nabídek - UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 463x
Kompletní zadávací dokumentace na obnovu střechy Obecního úřadu čp. 55 v Petrovicích I. jsou v příloze oznámení.

08.08.1929.08.19
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 637x
Úprava dopravního značení po dobu stavby autobusové zastávky v Petrovicích I.

01.08.1931.08.19
Zobraz / Skyj

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 - Krajská hygienická stanice

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 936x
Kdy: 5.září 2019 v 10:00 hodin KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ul. Dittrichova 17. Pro zájemce, kteří chtějí využívat volně rostoucí houby z vlastního sběru k prodeji nebo výrobě.

27.06.1911.09.19

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 303x

11.04.1913.05.19

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 296x

29.01.1904.03.19

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu v okrsku č. 1 v Obci Petrovice I. v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 982x

27.05.1930.06.19
Zobraz / Skyj

Oznámení o době konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 931x
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. Ve volebním okrsku je volební místnost na Obecním úřadě v Petrovicích I. čp. 55, 1. patro, Zasedací místnost.

09.05.1926.05.19
Zobraz / Skyj

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 255x
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. Dne 2. 5. 2019 v 17 hodin v budově Obecního úřadu obce Petrovice I. se sídlem Petrovice I. č.p. 55, 286 01

02.05.1925.05.19
Zobraz / Skyj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1305x
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze - Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvádí daňové subjekty nepřihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

25.04.1927.05.19
Zobraz / Skyj

Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1715x
Pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby.

15.04.1913.06.19
Zobraz / Skyj

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1206x
Volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Informační leták a vzor žádosti je v příloze zprávy.

15.04.1925.05.19

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 - Informace o počtu a sídle volebního okrsku.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1643x

09.04.1926.05.19
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2162x
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, tabulka s pozemky neznámých vlastníků je v příloze zprávy.

04.03.1931.05.19
Zobraz / Skyj

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba nemovitých věcí

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 449x
Dražba podílu 7/48 soukromého pozemku p. č. 757 v k. ú. Petrovice I.

21.02.1909.03.19
Zobraz / Skyj

Záměr obce Petrovice I. pronajmout část pozemku p.č. 159/1 v k.ú. Michalovice

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 505x
Záměr pronajmout 194 m2 pozemku k rekreačním a drobným pěstebním účelům.

11.01.1929.01.19
Zobraz / Skyj

Zrušení úředních hodin Obecního úřadu a starosty obce Petrovice I.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1077x
Oznamujeme zrušení úředních hodin, od 27.12.2018 do 31.12.2018, v době vánočních svátku z důvodu dovolené.

21.12.1801.01.19
Zobraz / Skyj

Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2018, o místním poplatku za komunální odpad v roce 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 981x
Obec Petrovice I. touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019.

19.12.1802.01.19
Zobraz / Skyj

Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2019

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1231x
dokument je v příloze zprávy...

19.12.1821.01.19
Zobraz / Skyj

Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2018

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1123x
dokument v příloze zprávy...

20.12.1807.01.19
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1313x
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Petrovice I.

09.11.1810.12.18
Zobraz / Skyj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 764x
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH v Petrovicích I. od 20.10.2018 do 2.11.2018 k provádění stavebních prací s výkopy a protlakem pod silnicí č. III/33838.

16.10.1802.11.18

Rozpočtové opatření č. 4 /2018

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1541x

27.06.1827.07.18

Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 30. 5. 2018

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1409x

06.06.1807.07.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 752x
Stavba STL plynové přípojky pro parcelu p. č. 774 k. ú. Petrovice I. Od 24.9.2018 - 3.10.2018.

17.09.1803.10.18
Zobraz / Skyj

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva obce Petrovice I.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2006x
Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. se uskuteční: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

13.09.1807.10.18
Zobraz / Skyj

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 554x
Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I., konané ve dnech 5. a 6. října 2018.

11.09.1814.09.18

2/2018 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného na území kraje

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2366x

03.09.1830.09.18

 

   1  [2] [3] [4] [5]

Další