P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
06.06.2020 - 06:58 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obec > Historie

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

zakaz odběru povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
 
(Veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Kutná Hora,
odbor životního prostředí,
 
jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona
 
zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v celém správním území ORP Kutná Hora s výjimkou vodárenské nádrže Vrchlice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů