P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
11.08.2020 - 23:56 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.

Která se koná: 7.6.2017 od 18:00 hodin v budově OÚ Petrovice I. 55
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 7. 6. 2017 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Schválení účetní závěrky obce, závěrečného účtu obce a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I.
3.     Schválení smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti Obce Petrovice I.
4.     Schválení upravené objednávky na projektovou dokumentaci rybníku Kněžovka v Hološinách.
5.     Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení v Újezdci.
6.     Objednávka nového nábytku do zasedací místnosti OÚ.  
7.     Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
8.     Různé
9.     Diskuse