P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.01.2020 - 16:19 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
91Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
92Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
93Zrušení úředních hodin starosty obce a Obecního úřadu
94Místní poplatky 2016 - obec Petrovice I.
95Záměr obce Petrovice I. pronajmout část budovy kulturního domu „ přístavba „.
96Dovolená - Obecní úřad, úřední hodiny
97Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
98Finanční úřad pro Středočeský kraj - oznámení
99DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - návrh rozpočtu 2016
100Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2015
101Změna úředních hodin - Obecní úřad
102Zrušení úředních hodin starosty obce Petrovice I.
103Protokol o zkoušce pitné vody v Petrovicích I.
104ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
105Usnesení - Dražební vyhláška
106Opatření obecné povahy při nedostatku vody - MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
107Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 - výzva k uplatnění připomínek
108Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZMR) mimo režim zákona
109Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
110Veřejná vyhláška Finanční úřad Kutná Hora
111Nařízení Státní veterinární správy
112Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cennových předpisů pro vodné a stočné
113Úřední hodiny Obec Petrovice I.
114Návrh opatření obecné povahy
115Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
116Termíny svozů firmou AVE Čáslav od 1. 4. 2015
117Pozvánka
118Usnesení o ustanovení opatrovníka
119Veřejnoprávní smlouva
120Protokol o zkoušce - pitná voda OV Petrovice I. rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Od  do