P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.10.2019 - 09:51 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
91DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - návrh rozpočtu 2016
92Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2015
93Změna úředních hodin - Obecní úřad
94Zrušení úředních hodin starosty obce Petrovice I.
95Protokol o zkoušce pitné vody v Petrovicích I.
96ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
97Usnesení - Dražební vyhláška
98Opatření obecné povahy při nedostatku vody - MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
99Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 - výzva k uplatnění připomínek
100Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZMR) mimo režim zákona
101Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
102Veřejná vyhláška Finanční úřad Kutná Hora
103Nařízení Státní veterinární správy
104Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cennových předpisů pro vodné a stočné
105Úřední hodiny Obec Petrovice I.
106Návrh opatření obecné povahy
107Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
108Termíny svozů firmou AVE Čáslav od 1. 4. 2015
109Pozvánka
110Usnesení o ustanovení opatrovníka
111Veřejnoprávní smlouva
112Protokol o zkoušce - pitná voda OV Petrovice I. rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
113Finanční úřad - INFORMACE
114Pozvánka
115Pozvánka
116Pozvánka
117Pozvánka
118Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice I.
119Dovolená MUDr. Jiří Machů
120Pozvánka
Od  do