P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.07.2019 - 20:30 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
91Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cennových předpisů pro vodné a stočné
92Úřední hodiny Obec Petrovice I.
93Návrh opatření obecné povahy
94Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
95Termíny svozů firmou AVE Čáslav od 1. 4. 2015
96Pozvánka
97Usnesení o ustanovení opatrovníka
98Veřejnoprávní smlouva
99Protokol o zkoušce - pitná voda OV Petrovice I. rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
100Finanční úřad - INFORMACE
101Pozvánka
102Pozvánka
103Pozvánka
104Pozvánka
105Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice I.
106Dovolená MUDr. Jiří Machů
107Pozvánka
108Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
109Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
110Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
111Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
112Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
113Výsledky komunálních voleb
114Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
115Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
116Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
117Oznámení o době a místě konání voleb
118UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
119Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
120Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Od  do