P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
10.07.2020 - 02:37 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
61Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
62Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
63DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
64DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
65Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
66Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
67Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
68Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
69INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
70Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
71ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
72Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
73Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
74Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
75DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
76Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
77Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
78Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
79DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
80Rozpočtové opatření č. 2, 2018
81Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
82Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
83DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
84Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
85DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
86POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
87Rozpočtové opatření č. 7
88DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočet spolku na rok 2018
89Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2018
90Střednědobý rozpočtový výhled obce Petrovice I. na roky 2016-2018
Od  do