P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.04.2019 - 06:21 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
32DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
33Rozpočtové opatření č. 2, 2018
34POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
35Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
36Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
37DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
38Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
39DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
40POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
41Rozpočtové opatření č. 7
42DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočet spolku na rok 2018
43Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2017
44Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2018
45Střednědobý rozpočtový výhled obce Petrovice I. na roky 2016-2018
46Schválený závěrečný účet Obce Petrovice I. za rok 2016
47Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 29.11.2017
48Rozpočtové opatření č. 6
49DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Návrh rozpočtu roku 2018
50POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
51DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Informace o zveřejňování dokumentů na úřední desce
52Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19.7.2017
53Rozpočtové opatření č. 3
54POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
55DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
56Rozpočtové opatření č. 2
57Rozpočtové opatření č. 1
58Oznámení ZÁMĚRU Obce Petrovice I. o prodeji části pozemků v k. ú. Petrovice I.
59VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obecního úřadu Petrovice I. v oblasti poskytování informací za rok 2016
60POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
Od  do