P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.02.2019 - 20:46 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Rozpočtové opatření č. 1, 2018
32DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
33POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
34Rozpočtové opatření č. 7
35DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočet spolku na rok 2018
36Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2017
37Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2018
38Střednědobý rozpočtový výhled obce Petrovice I. na roky 2016-2018
39Schválený závěrečný účet Obce Petrovice I. za rok 2016
40Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 29.11.2017
41Rozpočtové opatření č. 6
42DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Návrh rozpočtu roku 2018
43POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
44DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Informace o zveřejňování dokumentů na úřední desce
45Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19.7.2017
46Rozpočtové opatření č. 3
47POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
48DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
49Rozpočtové opatření č. 2
50Rozpočtové opatření č. 1
51Oznámení ZÁMĚRU Obce Petrovice I. o prodeji části pozemků v k. ú. Petrovice I.
52VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obecního úřadu Petrovice I. v oblasti poskytování informací za rok 2016
53POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
54Usnesení o zrušení trvalého pobytu paní Martiny Knytlové
55Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
56Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
57Zrušení úředních hodin starosty obce a Obecního úřadu
58Místní poplatky 2016 - obec Petrovice I.
59Záměr obce Petrovice I. pronajmout část budovy kulturního domu „ přístavba „.
60Dovolená - Obecní úřad, úřední hodiny
Od  do