P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
14.10.2019 - 20:13 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
32Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
33Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
34Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
35DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
36DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
37Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
38Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
39Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
40Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
41INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
42Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
43Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
44Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
45ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
46Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
47Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
48Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
49DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
50Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
51Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
52POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
53Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
54DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
55Rozpočtové opatření č. 2, 2018
56POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
57Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
58Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
59DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
60Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
Od  do