P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.02.2020 - 13:32 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
181Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezdec
182CZECH POINT
183Nařízení Státní veterinární správy
184Komplexní pozemkové úpravy Újezdec - OZNÁMENÍ
185Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec
186Výsledky - vzorky vody OV Petrovice I. , síť - 2013
187Nařízení Státní veterinární správy
188Celkové vyúčtování OV Petrovice I.
189Závěrečný účet DSO Zbraslavicko 2012
190KPÚ Újezdec - informace
191Nařízení Státní veterinární správy
192Rozhodnutí - veřejná vyhláška
193Protokol - voda OV Petrovice I.
194Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
195Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
196Registrace k DPH
197Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
198Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Michalovice obce Petrovice I.
199Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
200Opis výsledků hlasování volby 2012
201Pozvánka
202Rozhodnutí KPÚ Michalovice č. 2
203OZNÁMENÍ - pronájem hrobových míst
204Oznámení o době a místě konání voleb
205Změna svozových dnů odpadu - POZOR
206OZNÁMENÍ
207Obecní vodovod Petrovice I. - úplný rozbor na síti dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění
208KOMINÍK
209Počet volebních okrsků
210Pozvánka
Od  do