P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
14.10.2019 - 08:43 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
181Rozhodnutí - veřejná vyhláška
182Protokol - voda OV Petrovice I.
183Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
184Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
185Registrace k DPH
186Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
187Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Michalovice obce Petrovice I.
188Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
189Opis výsledků hlasování volby 2012
190Pozvánka
191Rozhodnutí KPÚ Michalovice č. 2
192OZNÁMENÍ - pronájem hrobových míst
193Oznámení o době a místě konání voleb
194Změna svozových dnů odpadu - POZOR
195OZNÁMENÍ
196Obecní vodovod Petrovice I. - úplný rozbor na síti dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění
197KOMINÍK
198Počet volebních okrsků
199Pozvánka
200Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
201Veřejná vyhláška
202Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
203Znak Obec Petrovice I.
204Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Újezdec
205Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Senetín
206Rozhodnutí návrh KPÚ Michalovice
207Rozhodnutí Pozemkový úřad Kutná Hora
208Mikroregion Zbraslavicko
209Závěr zjišťovacího řízení - Program rozovje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011
210Oznámení o dokončení katastrálního operátu
Od  do